برچسب: India برای کانتکت

INDIA 0

معرفی NI Discovery Series India برای KONTAKT

Visits: 10. NI Discovery Series India  برای KONTAKT در جست و جوی یک کتابخانه گسترده از الگوهای ریتمیک و گام های تاریخی ، برای واقع گرایی و سازگاری با موسیقی دیجیتال طراحی شده است...