برچسب: کنترل لحن

صدای من 0

چرا صدای من بد است ؟

بازدیدها: 988       آیا دارید تلاش میکنید که صدای زیبایی داشته باشید ؟ شاید شما قدری بی اعتماد بنفس هستید که نمی‌توانید در جمع موسیقی اجرا کنید، چون فکر می‌کنید در آن...