برچسب: پیانو برای کانتکت

KORG KROME Grand 0

معرفی KORG KROME Grand برای kontakt

بازدیدها: 73قطعا صداهای پیانو برای تمام کیبورد ها بسیار مهم هستند . KROME شبیه ساز کاملی برای پیانو “German D Grand” را که برای پرچمدار KRONOS ساخته است . علاوه بر صداهایی با 88...