برچسب: فواید آواز خواندن

وقتی آواز می خوانید چه اتفاقی برای مغز شما می افتد؟ | کدام بخش از مغز برای آواز خواندن استفاده می شود؟ 0

وقتی آواز می خوانید چه اتفاقی برای مغز شما می افتد؟ | کدام بخش از مغز برای آواز خواندن استفاده می شود؟

بازدیدها: 1693   به عنوان یک خواننده ، روی آنچه که با تارهای صوتی ، گلو و ریه ها می گذرد تمرکز خواهید کرد. اما آیا می دانید که آواز خواندن اثر قابل توجهی...