برچسب: صدای بم و کلفت

صدای من 0

چرا صدای من بد است ؟

Visits: 1093       آیا دارید تلاش میکنید که صدای زیبایی داشته باشید ؟ شاید شما قدری بی اعتماد بنفس هستید که نمی‌توانید در جمع موسیقی اجرا کنید، چون فکر می‌کنید در آن...