برچسب: شازام چیست

0

تیم Shazam اپل با Instagram برای قابلیت های جدید در استوری ها همکاری می کند

Visits: 0 تیم Shazam اپل با Instagram برای قابلیت های جدید در استوری ها همکاری می کند شازام و اینستاگرام اخیرا  مشارکت جدیدی را بین یکدیگر ایجاد کرده اند و اعلام کردند که به کاربران اجازه می دهد شازام...