برچسب: دانلود ویولن سل

Cinesamples Tina Guo 3

معرفی Cinesamples Tina Guo 1-3 برای KONTAKT

بازدیدها: 97. Tina Guo vol. 1.3 یک گسترش ارزشمند از کتابخانه یا لایبری اصلی Tina Guo Acoustic Cello Legato با استفاده از همان تکنیک های ضبط و برنامه نویسی بی نظیر legato است .legato...