برچسب: آیا کسی که صدای بدی دارد می تواند آواز خواندن را یاد بگیرد

صدای من 0

چرا صدای من بد است ؟

بازدیدها: 969       آیا دارید تلاش میکنید که صدای زیبایی داشته باشید ؟ شاید شما قدری بی اعتماد بنفس هستید که نمی‌توانید در جمع موسیقی اجرا کنید، چون فکر می‌کنید در آن...