قبل از خوانندگی چه چیزی بخوریم و بنوشیم

بازدیدها: 22316     آنچه در ساعتهای قبل از اجرای آواز می خورید و می نوشید ، تأثیر قابل توجهی در میزان صدای شما دارد. اکثر نوازندگان می دانند که مراقبت از صدای آنها … ادامه خواندن قبل از خوانندگی چه چیزی بخوریم و بنوشیم