تمرینات گرم کردن گیتار – تکنیک های نوازندگی گیتار

بازدیدها: 166   قبل از نواختن گیتار تمرینات گرم کردن گیتار را انجام دهید تمرینات گرم کردن گیتار : کم اهمیت ترین قسمت نواختن اما شاید یکی از مهمترین موارد گرم کردن گیتار باشد. … ادامه خواندن تمرینات گرم کردن گیتار – تکنیک های نوازندگی گیتار